shutterstock_54442984.jpg 15.03.2018 - Sidst redigeret - 15.03.2018

LEV Aarhus er kommet godt i gang med 2018 og ønsker alle et godt nytår.

 

 

Vi er vældig tilfredse med at kunne fortælle, at vi har fået opdateret vores hjemmeside: https://aarhus.lev.dk/

Vi vil i fremtiden lægge os i selen for at holde siden opdateret med referater fra vores møder, med nyheder, med aktiviteter og hvad der ellers rører sig i LEV Aarhus. Som det fremgår af billedet kan man klikke sig direkte videre til Landsforeningen, så man nu kan have alt samlet på et sted.

Oven på kommunalvalget har der været valg til Handicaprådet. I den forbindelse har Helen Conway-Blake valgt at trække sig efter at have været fast medlem gennem mange år. På denne plads skal lyde en meget stor tak til Helen for det umådeligt store læs, hun har trukket i Handicaprådet. Heldigvis er LEV Aarhus også repræsenteret i det nye Handicapråd. Mogens Toustrup er vores nye repræsentant, med Helen som suppleant, så vi ser med fortrøstning frem til en fortsat stærk indsats i rådet.

På den politiske side holder vi fortsat øje med - og involverer os i - forholdene på bostederne i Aarhus Kommune. Der er endnu meget arbejde at gøre i samarbejde med de lokale pårørenderåd, for desværre ser det flere steder meget broget ud. Det drejer sig bl.a. om normeringer, om basal pleje og omsorg, om manglende ferie og om manglende aktiviteter.

Også på Handicapcentret for Børn i Aarhus er der fortsat problemer. LEV Aarhus er bekymrede over de meldinger, der tyder på, at retssikkerheden er truet, når det angår bevillinger – f.eks. til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter - til familier med børn med handicap. Vi ved, at 38% af de afgørelser, der ankes til Ankestyrelsen, bliver omgjort eller sendt tilbage til kommunen med besked om, at kommunen skal kikke på sagerne igen. Og det er vel at mærke kun de sager, der bliver anket. Vi frygter, at en del familier ikke har kræfter til at anke, og at tallet for forkert behandlede sager derfor er en del højere. Også her har bestyrelsen involveret sig i arbejdet.

LEV Aarhus deltog i åbningen af Aarhus som Frivillighovedstad 2018 i Ridehuset den 21. januar. Op mod 6000 mennesker lagde vejen forbi cafebordene, hvor 93 frivillige organisationer stod parat til at fortælle om deres arbejde. En hyggelig eftermiddag, hvor vi fik fortalt om LEV Aarhus til mennesker, der ikke kendte os, og fik hilst på flere af jer, der kender os i forvejen.

 

Med venlig hilsen

Anne Kjeld Pedersen

Formand for LEV Aarhus