shutterstock_54442984.jpg 04.12.2018 - Sidst redigeret - 04.12.2018

Nyt fra LEV Aarhus

Nyt fra LEV Aarhus december 2018.

 

Budgetforhandlingerne er overstået i Aarhus Kommune og dermed er et meget stort arbejde for bestyrelsen i LEV Aarhus også tilendebragt. Vi skrev læserbreve, havde dialoger med embedsmænd og politikere, deltog på debatmøde, havde foretræde for økonomiudvalget, debatterede i Handicaprådet og lagde selvfølgelig også mange kræfter i at gennemlæse budgetforslagene og skrive vores høringssvar. En hel del af vore aktiviteter delte vi på vores Facebookside og på vores hjemmeside. Jeg kan kun opfordre til, at man engang imellem kikker inden for på de to sider.

Og hvad kom der så ud af budgetforhandlingerne set med LEV Aarhus-briller?

  • Først og fremmest fik vi fjernet de direkte besparelser på botilbuddene for voksne med handicap. En stor lettelse, da botilbuddene i forvejen mangler penge.

  • Det lykkedes også at bevare de 5 dages ferie til mennesker med handicap på botilbuddene.

  • På børnehandicapområdet blev der afsat penge til flere socialrådgivere.

  • Til gengæld er der fortsat besparelser i sigte. På området for udviklingshæmmede især i form af effektiviseringer, og i form af yderligere besparelser, hvis andre forslag til effektiv drift ikke giver det afkast, som man regner med.

Så bestyrelsen fortsætter sit arbejde. Vi stiller os nemlig ikke tilfredse med, at besparelserne blev mindre end frygtet. Vi har ikke glemt, at Aarhus Kommune ligger på en 97. plads af landets 98 kommuner, hvad angår udgifter til Voksenhandicap. Og at Aarhus Kommune ligger under gennemsnittet i landet, hvad angår udgifter til Børnehandicapområdet. Vi mener derfor naturligvis, at der er brug for et generelt løft – bl.a. på bostederne – så vi vil i den kommende tid lægge os i selen for fortsat at fortælle politikerne om den hverdag, mennesker med udviklingshæmning har i Aarhus Kommune. Bl.a. vil vi invitere os selv på kaffe hos rådmanden, hvor vi vil gentage vores ønsker til forbedringer generelt.

I den kommende periode vil vi også sætte spot på sundhed for mennesker med udviklingshæmning. Vi kan ikke holde til at høre om flere tilfælde, hvor menneskers sundhed og sikkerhed er sat over styr pga. manglende tid, manglende personale og manglende faglighed på vore bosteder. Vi har ofte drøftelser med voksenhandicapchefen om disse tilfælde og sørger også for at gøre politikerne opmærksomme på, når der igen er en sag om manglende sundhed og sikkerhed. I kølvandet på en af sagerne oplever vi, at der også fra kommunens side er sat mere fokus på eksempelvis borgernes tandsundhed. Men endnu er der meget at gøre, og bl.a. hænger disse sager også ofte sammen med de alt for store besparelser, der har været gennem en årrække. Så vi følger det tæt.

Et andet fokus, vi har for tiden, er en omstrukturering internt af vores bestyrelsesarbejde. Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi i bestyrelsen ind imellem er endog meget ophængte. Vi er jo frivillige og har bl.a. vores almindelige arbejde, vore familier og vore pårørende med handicap ved siden af det frivillige arbejde, så vi går nu i gang med at omfordele og optimere nogle opgaver. Bl.a. opretter vi en ny mailadresse, så vore private mailadresser ikke flyder over med LEVsager. Mere herom senere.

Og så arbejder vi både på en biograftur den 10/3 2019 og en foredragsaften – så der er alle mulige gode grunde til at holde øje med vores Facebookside og hjemmeside.

På bestyrelsens vegne

Anne Kjeld Pedersen

Formand for LEV Aarhus.