07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Resume af LEV Aarhus bestyrelsesmøde den 20 januar 2020.

 

 

Ad 1. Referat fra sidste møde, samt dagsorden godkendt.

 

Ad 2. Anne udarbejder høringssvar vedr. ” balanceplanen ”, læs besparelsesplanen, sender det med kopi til os i bestyrelsen.

Indtil videre har der været 2 læserbreve fra Anne, interview i JP og Stiften og pt. arbejdes der med P4 Østjylland og DR ,angående en udsendelse med pårørende der fortæller om den forfærdelige situation på bostederne.

Desuden er LEV Aarhus medarrangør og bidragsyder til en kommende demonstration den 18 februar kl. 15 på Rådhuspladsen. Vi har bidraget med 10.000 kr.

En vigtig pointe i kommunens besparelsesbestræbelser, er om et evt. kommende botilbud efter besparelser, svarer til det tilbud som borgerne er visiteret til – ellers kan det jo medføre at borgerne skal om-visiteres med ankemulighed mv..

DH Aarhus og handicaprådet arbejder med kraftige udtalelser mod de varslede besparelser.

Vi holder hinanden løbende orienteret om besparelsessituationen.

 

Ad 3. Aftale med lån af Bøgeskovgaard, herunder kaffe, kage te, oprydning, tyverialarm mv. er ok. – En uge før skal vi aftale hvor mange deltager vi regner med at blive.

Søren kontakter Annette angående evt. ønsker om tavle, lærred ol. – der er talerpult på Bøgeskovgaard .

Klaus tager kontakt til Jytte vedr. ordstyrerposten.

Line indkøber 160 flødeboller til borger og personale på Bøgeskovgaard ” med tak for lån af lokaler ” og betaler til sidst regning for Annette og kaffe og kage.

Vi mødes alle fra bestyrelsen på Bøgeskovgaard den 25 februar kl. 18.25 for at gøre klar til arrangementet.

Næste generalforsamling – om 2 år – er allerede planlagt til tirsdag, den 22 februar 2022 kl. 19 – 21 i lokale på Marselisborgcenteret. Line bestiller allerede nu lokale.

 

Ad 4. Aktiviter i Lev Aarhus 2020 : Det politiske arbejde og engagement - arbejdet i DH og handicaprådet – Sommerfest ( Line ) - Biograftur ( Søren ) – Søskendegrupper ( Anna ) – annoncekampagne ( Helen mfl. ) – FO undervisning – Samarbejdet med Røde Kors ( Lev venner ) – Gudstjeneste i Gjellerupkirken – Foredrag Emil Falster ( 4 marts kl. 19 ) – foredrag Annette Due Madsen ( 25 februar ) – demonstration (18 februar ).

Derudover støtter vi økonomisk: DHL stafetten – FC Bøgeskovgaard – FO kurser .

 

Ad 5. Der ansættes nu 5 regionskonsulenter i LEV som sammen med Stig skal servicere regionerne. Der lægges op til et konstruktiv samarbejde med kredsene, hvor vi som kreds / bestyrelse skal være med til at sætte rammerne for det fremtidige arbejde/ samarbejde.

Der arbejdes ligeledes på at ændre den demokratiske struktur med nedlæggelse af FU og etablering af en bestyrelse med 18 medlemmer. Endelig vedtagelse af ny struktur mv. debateres og vedtages evt. den 1 februar til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og etableres efterfølgende pr november 2020. Anne og Anna deltager med vores 2 stemmer fra Aarhus kredsen.

 

Ad 6. Aktuel orientering mv. givet under punkt 2.

Ad.7 Anne deltager til regionsmødet i Viborg mandag, den 27 januar.

 

Næste møde er generalforsamlingen onsdag, den 26 februar hvor vi mødes kl 18.25 på Bøgeskovgaard.

 

Næste ordinær bestyrelsesmøde er onsdag, den 1. april kl. 18 – 21 på Marselisborgcenteret.

BEMÆRK DATOEN ER FLYTTET FRA DEN 20 APRIL.

 

Indtil videre har vi dagsordenpunkterne: Besparelsessituationen – den nye struktur i LEV – samarbejdet med regionskonsulenterne.

Af ” hængepartier ” har vi samarbejdet med Glæden.