07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Resume af ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag, d. 23 august.

 

Dagsordenens eneste punkt var sparekataloget og udarbejdelse af handle - aktivitetsplan ud fra spareforslagene.

 

Vi gennemgik sparekataloget punkt for punkt og havde følgende kommentar.

 

Msb 4: Øget fokus på arbejdstidsplanlægningen.

Utrygge ved at hvis besparelsen alligevel ikke findes, vil det så medføre serviceforringelser.

 

Msb 11: Flere rådgiver på myndighedsområdet i socialforvaltningen.

Utryg ved at omlægningen vil føre til flere ankesager.

 

Msb 24 : Reduktion af taksterne på køb af tilbud uden for Aarhus kommune.

Takstreduceringen vil medføre serviceforringelser.

 

Msb 30: Ændret serviceniveau af ferie.

Vi anser nedskæringen fra 5 til 3 dage som utilstedelig.

 

Msb 31: Reduktion i serviceniveauet i kerneydelsen for borger med voksenhandicap.

Den påtænkte besparelse er utilstedelig og vil få vidtrækkende konsekvenser for de berørte borgere. Tværtimod er det meget vigtigt at der tilføres flere ressourcer.

 

Msb 33: Ændret visitationspraksis for ledsagerordningen.

Der må ikke ske serviceforringelser for brugerne og ingen reduktion i bevillingen for den enkelte borger.

 

Msb 36: Besparelser på de selvejende institutioner Solbakken og Birkebakken.

Den forslåede besparelse er utilstedelig og vil få vidtrækkende konsekvenser for de berørte brugere – tværtimod skal der tilføres flere ressourcer.

Vi var lidt usikre på det regnskabstekniske i forhold til besparelsen, så Anne vil fredag kontakte forvaltningen for yderligere uddybning.

 

Msb 44: Generel reduktion i serviceniveauet for indsatser på socialområdet.

Besparelsen er utilstedelig, der skal tværtimod tilføres flere ressourcer.

 

I forhold til diverse investeringer som forhåbentlig er gode, vil vi have en garanti på at de under ingen omstændigheder medføre serviceforringelser for den enkelte handicappede borger.

 

 

Vi blev derefter enige om følgende handleplan:

  • Anne kontakter TV2 Østjylland for at kommentere de planlagte besparelser.

  • Anne kontakter JP i håb om at de nu vil bruge Stautruphus sagen i forhold til sparekataloget og få optaget sit læserbrev.