07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Referat fra LEV bestyrelsesmødet den 2. oktober 2019.

Tilstede: Anna, Anne, Helen, Mogens, Søren, Helle

Ref: Helle

 1. Kommentar til sidste ref.:
 2. Nanna synger alligevel ikke til ”1000-stemmer”
 3. Ledsagerordning: Sagen om aflyst ledsagerordning i Syd:Der blev bl.a. sagt fra rådmandens side, at man skal kunne få at vide, hvor mange ledsagertimer, der er tilbage. Flere fortæller, at det har de ikke kunnet få oplyst. Der verserer stadig uklarheder om timeløn til ledsagere, forsøg på beskæring af timer til den enkelte. Sagen er, på vegne af LEV-Århus, sendt til ankestyrelsen.
 4. Der blev masser af offentlighed omkring dette. ”Ideen” blev jo trukket tilbage.
 5. Møde med børnehandicapchef:Ny struktur forestående: 0-15 år og 15-30 år.Genopretningsplan: 20 punkter, der er noget uigennemskuelige. Nogle få (handicappede) borgere er blevet meget dyre at sende ud af kommunen. Prisen herfor tages fra det øvrige handicapområde. Århus lyder som om, at de vil forsøge hjemtagning af dem?Vi snakker om, at Søren på LEV`s FB-side kunne opfordre pårørende til at komme med emner, som vi kunne tage med på fremtidige møder med RL.
 6. Mødet var meget positivt, og RL var meget lydhør.
 7. Søren + Anne problematiserede den nye struktur, der går lidt på tværs pga, at job-muligheden prioriteres.
 8. Ruth Lehm mødtes med Søren og Anne. Nyt møde er allerede aftalt.
 9. Budget:Vi har svært ved at gennemskue, om demografimodellen er kompenseret?Handicaprådet har punktet på næste møde 21.10., hvor de vil gennemgå hele budgetforliget detaljeret.Måske vi andre i bestyrelsen kan tilbyde os til div møder for at aflaste Anne?
 10. Der er kommet mange henvendelser specielt til Anne, hvor flere forskellige forældre(-grupper) ønsker at lade sig interviewe fx til Esben fra JP. Der er tiltag i gang med fællesmøde med pårørende, centerchef Syd Jakob Thiesen og Anne.
 11. Solbakken har fx lige fået besked om 1 % besparelse fremover.
 12. Vi synes, at der via flere artikler og TV-indslag var god offentlighed omkring budgetforhandlingerne. Desværre ser det ikke ud som om, at det har givet konkrete penge. Der er afsat 60 mio, men vi er i tvivl om, hvorvidt disse penge er øremærket handicappede eller er givet til hele socialområdet samlet?
 13. Søskendegruppen:

Anna er i gang med at aftale gruppesnak med Psykolog Bente. LEV-Århus vil finansiere nogle møder. Søskendegruppen er foreløbig kun 4 medlemmer.

Anna har også snakket med ”Søskendeforeningen” (= SØF) her i Århus. Malte er næstformand for denne og meget aktiv.

 1. Annoncekampagnen:

Helen har undersøgt priser for annoncer i Stiften og JP.

Fx lille 2-spaltes annonce til ca 1000 kr. Vi kunne forestille os en bestilling på 1 annonce/ uge over 1 helt år. Hvad koster det?

Lands-LEV har ansat 2 kommunikationskonsulenter. Vi kunne invitere fx Klaus (som er journalist) til et bestyrelsesmøde og vejlede os i, hvordan vi bliver mest synlige og får mest for pengene. Han kunne også være med over skype til næste møde? Søren spørger ham om hans muligheder, gode råd og om han vil komme fysisk eller være med over skype?

 1. Handicaprådet:Mogens beder om præcise tal og definitioner på ”ventelisten” og ”ønskelisten” til døgnpladser for voksne.
 2. Mogens kontakter Finn for at få detaljeret gennemgang af budgetforligets konsekvenser for handicapområdet.
 3. Voksenhandicap gentænk:Natasja fortalte om brugerråd som et initiativ i de forsk. borgercentre.
 4. Formand for SL, Gert og formand for soc. rdg., Trine har deltaget i møde med voksenhandicapchef Natasja.
 5. Børnehandicap:Ny rapport ”fælles faglige forudsætninger” er nyudkommet som ny målsætning. Realiteten er desværre besparelser, som skygger over drømmen om de handicappedes drømme……
 6. Søren har været til offentlig workshop på Rådhuset om børnehandicap-området.
 7. Lands-LEV:Repræsentantskabsmødet er udskudt til januar 2020 pga sygdom for tiden i Lands-LEV.Nyt fra Anne:Høringssvar er også sendt til bl.a. autismeforeningen.Ansøgning fra pædagog, Mikael Jensen, som har ideer om en fest/ diskotek i april på fx Godsbanen. Han er i gang med at kontakte døgn-og dag-tilbud i Århus ang økonomisk støtte til musik, lydanlæg mm. Vi støtter, hvis han laver koncept om til at omfatte også meget tunge handicappede.OBS OBS….Vi skal ALLE i bestyrelsen komme med konkrete forslag og undersøge pris for fx 1 times oplæg/ debat. Skulle vi gentage succesen med Anette Due Madsen?Søren spørger, om Anette kan d 26.2.
 8. Helle forhåndsreserverer Marseliscentret.
 9. Vi laver mail-tråd herom….stemmer om det….og tager beslutning inden fredag d 25.10.
 10. Emner/ foredrags-forslag til generalforsamlingen onsdag d 26.2.:
 11. Specialpladserne er tænkt som brugbar i stedet for de dyre pladser til borgere, der ønskes hjemtaget fra fx Sølund.
 12. Klaus og Anne har formuleret og indsendt et høringssvar omkring om-og tilbygning for både børn-og voksen-døgnpladser, 6 specialpladser:
 13. 5 nye kredskonsulenter ansættes til brug lokalt i hver region.
 14. Søren refererer fra FU, som har fået ny sammensætning: Mogens fra Holbæk er indtrådt i stedet for Sara. Peter fra Silkeborg er kommet ind i stedet for Anders.
 15. EvtHelen: Bestyrelsesmøde i DH 21.11., som Helen ikke kan deltage i. Hvem kan?
 16. Helen skal have møde med Anette Winther ang problemer med den nye kørselsordning for børn og voksne handicappede.

Punkter til næste møde 7.11.:

Mogens: Budgetforliget i detaljer gennemgået i Handicaprådet

Annonce i Stiften/ JP-Århus: Evt grafisk oplæg, prisforslag, debat om headlines.