07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Referat fra LEV bestyrelsesmøde 2.9.2020

 

  1. Ordstyrer: Mogens. Referent: Helle.

Tilstede iaften: Mogens, Susanne, Line, Helen, Anna, Klaus, Anne, Helle

  1. Ref sidst: ok
  2. Godkendelse af dagsorden: ok
  3. Situation handicapområdet:

A:       Foreløbige tilsynsrapport om NORD, evt tilbagetrækning af godkendelse.

          TV2-Øst bragte info incl pårørende, der stod frem.

          Gert fra SL og Anne har skrevet fælles læserbrev.

Indtil 10.8. måtte kommunen komme med indsigelser, og tilsynet har ikke svaret endnu.

Chr W har prøvet at sige, at problemerne kun var i Nord, men pårørende fra Stautruphus er senere stået frem.

Chef fra Syd kontaktede Anne efter artikel i JP. Anne sendte mange sager fra flere forsk bosteder i Syd til ham, og han svarede, at han alligevel kendte disse konkrete sager.

 

Der er 2 konkrete sager på Kilebo, som er meldt til politiet for overgreb af navngivne personaler/ vikar. Helen fortæller om 1 fra personalet, der anonymt fortæller om kollegaer. Desværre giver det stor uro blandt pårørende, beboere og personale. Lederne er blevet kritiseret af de berørte pårørende, men mange af de andre pårørende støtter lederne.

OBS: Vi minder om god tone på LEV`s FB-side.

 

Astrid Krag har svaret ”ja” til, at tilsynet også har tilsyn på det personlige niveau og ikke kun det overordnede/ organisatoriske…. Dette svar er stik modsat af, hvad rådmanden tidligere har svaret.

 

B:      Mogens har været til HB-rådsmøde incl rådmand blandt andet ønsker til flere midler til handicapområdet ved fremtidige forhandlinger. Risiko for, at mulig merbevilling bliver spist op pga flere handicappede i Århus kommune og pga, at de handicappede bliver ældre.

                      Enhedslisten lægger ud med ønske om 100 mio til forhandlingerne.

                     

C:      Mogens har fået medhold i klage ang Lines fysiske (manglende!) hjælp. Han har ringet til TV-Øst og tilbudt dem historien.

 

D:      Fælles opfordring: Ideer til læserbreve, nye måder at håndtere dagligdagen på bostederne, kulturudvikling mm.

  1. Ansøgning om støtte til svømmehold, financiering af 2 familier.

Mogens foreslår, at vi spørger FO om at oprette hold herunder. Mogens sender info-materiale herom til mig. Jeg ringer til Jan, Marseliscentret ang de økonomiske rammer for, hvordan holdet kan opretholdes og derefter til FO. Punktet tages op igen til næste bestyrelsesmøde.

  1. Medlemspleje:

Opsøgende ”hverve-kampagne” for flere medlemmer.

Promovering af hvem vi er overfor mulige mulige nye medlemmer….hvor og hvordan?

Velkomstbrev til nye medlemmer. Anne formulerer brev. Klaus holder øje med medlemsliste og fortæller Line, som sender brev og lille gave ud til nye medlemmer pr 1.8. Efter hvert bestyrelsesmøde giver Klaus navne på nye medlemmer. Susanne kan printe medlemsbrev i farver.

Medlemstilbud: i form af fx foredrag med Jakob Haugård, Gintberg, Lone Hertz eller andre.

Mogens vil søge fonde ved DH`s lokalpulje inden 15.9. til 1 eller flere oplæg/ aftener og oplægsholder til politiker-arr. før valg. Klaus undersøger konkrete priser og melder tilbage til Mogens.

  1. Sundhedstiltag:

Vi har hørt om tiltag, der forhåbentlig vil komme til at gå ud på jævnlige sundhedstjek hos praktiserende læger af borgere med handicap.

Line har en ide om fx en sundheds-uge/ dag med sundhedsfremmende aktiviteter for borgere med handicappede. Det kunne være fx på aktivitetssteder for de mere velfungerende og på bostederne for de svagere. Vi synes alle, det er en god ide. Line melder tilbage, når hun er klar til fysisk at gå ind i en ”instruktør”-rolle. Pædagoger kunne have stor glæde af supervision indenfor fys.-tiltag.

  1. Vi støtter koncert med Frank Megabody for hjemmeboende.

Anne holder oplæg for ”Horsens-forening” (fik ikke fat i navn)

Flere handicappede rundt på bostederne har endnu ikke fået dagtilbud efter Corona.

Handicaprådet: Helen: intet nyt.

Stiftens annoncer: Stor ros til Helen og os alle, der sender input.

Søskendegruppen: Startede op x 1 med psykolog og mødes nu alle 3 ca x 1/ måned. Anna vil lave reklame for flere medlemmer til gruppen på FB.

STU: Evt mulighed for anke af mistet STU i Corona-tid til STU-leder Marie Todberg.

Tilbud om fodbold:

Susanne efterlyser en, der kan gå til møde i FO-byen Frederiksgade 78, 8000, d 1.10. kl 17-20. Line tager evt afsted.

 

Punkter til næste møde:

Svømning/ financiering.

Næste møder: mandag 26.10., torsdag d. 10.12.

Planlægge næste års møder. Formandsgruppen sender datoforslag ud før bestyrelsesmødet, så alle kan tjekke kalender inden, vi mødes.