07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

data:text/mce-internal,Generalforsamling%20LEV-%C5rhus%2C%2026.2.2020

 

Inden generalforsamlingen:

Spændende og rørende oplæg fra psykolog Anette Due Madsen. Tak for det nu 2. år i træk.

 

Dirigent: Jytte Sørensen

Referent: Helle Fogh

 

 1. Bestyr.`s beretning:”En by for alle” forfattet af Århus Kommune: sætter fokus på sundhed, trivsel, byrum mm. Mogens er medforfatter via sit medlemskab i Handicaprådet.Voksenhandicap er omorganiseret: nu 3 borgercentre, flere uuddannede, færre sociale aktiviteter. Forsøg i borgercenter syd med fratagelse af ledsagertimer blev taget af bordet igen efter protester fra bl.a. LEV-Århus.3 forvaltninger er omorganiseret på tværs efter alder: 0-14, 14-29, 30-…Anne fik foretræde for soc.-udvalg, og de virkede berørte af hendes info, fortællinger.Har hjulpet til oprettelse af pårørenderåd på Tranbjerg, Hejredalsvej mm.Annoncekampagne i HELE 2020 på forsiden i Århus Stiftstidende hver weekend. Hold øje!Enhedslisten har lige doneret LEV-Århus 16000 kr. Vi er meget taknemmelige og bruger dem til annoncekampagnen, som er meget dyr!
 2. Vi har sponsoreret/ nogle steder selv afholdt: DHL-stafet-hold, debataften i Marseliscentret med Emil Falster marts 2020, biotur, sommerfest afholdt på Bøgeskovgård, oprettelse af søskendegruppe med betaling til psykolog, støtte via FO til små aktivitetshold.
 3. Mange møder med: chef for voksenhandicap Natasja Manemar, chef for børneområdet Ruth Lehm og rådmand Chr. Wurtz.
 4. Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i møder på Bosted Nygårdsvej i fm. problemer der.
 5. Vi er aktive på mange medier med artikler, opfordringer til pårørende-historier mm.
 6. Balanceplan: Vi var medarrangør af stor demonstration, der endte i sang og regn på Rådhuspladsen. LEV-Århus sendte høringssvar, og der indkom mere end 100 høringssvar i alt. Vi afventer om balanceplanen justeres?
 7. Besparelsesrunderne er kommet på stribe.
 8. Et travlt år. Bestyrelsen har omorganiseret formandsskabet således, at Klaus, Mogens og Anne deles om opgaverne. De 3 mødes før hvert bestyrelsesmøde og systematiserer, uddelegerer visse opgaver. God hjælp for formandinde Anne.
 9. Regnskab ved Line, kasserer godkendes.
 10. Årshjul:BioturAnnoncekampagne hver weekend i 2020 i Stiftstidende.Nyt Røde-Kors samarbejde omkring besøgsvenner til handicappedeGeneralforsamling 22.2.2022.
 11. FO-sponsorering
 12. Søskendegruppen er åben for flere medlemmer
 13. Sommerfest Bøgeskovgård
 14. Debataften Marseliscentret 4.3.
 15. Ingen indkomne forslag.
 16. Formand Anne genopstiller og vælges.
 17. Bestyrelsesmedlemmerne genopstiller og genvælges alle.
 18. Bestyrelsens medlemmer ses på Lands-LEV`s hjemmeside (klik videre til Århus-kredsen) og Facebook-siden. Kontakt os gerne og brug gerne den, du kender på forhånd.
 19. Bestyrelsen er åben for yderligere medlemmer at dele opgaver imellem. Susanne Seliger melder sig. Velkommen til dig.
 20. Revisor: øhhh glemt navn..
 21. Evt:Vi takker for fint fremmøde og takker Bøgeskovgårds personale for udlån af lokaler og salg til os af flotte kæmpe-lagkager. 
 22.  
 23. Ingen punkter.