07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Bestyrelsesmøde LEV Aarhus – den 7. november 2019:

 

Godkendelse af referat fra sidste møde

 

Godkendelse af dagsordenen.

 

Budgettet for voksenhandicapområdet - såfremt der er fremkommet noget nyt og ikke mindst situationen på voksenhandicapområdet pt. (Anne - Mogens):

 • Hele socialområdet fået 70 millioner
 • Natascha – der skal nok spares, for der er nedgang
 • Den 18. november skal Mogens til møde i handicaprådet
 • Mange er kommet frem vedrørende deres sag – rådmanden er ved at være trængt op i en krog
  • Folk vil gerne fortælle, hvor dårligt det står til
 • Der skal snart komme tilsynsrapport fra Nord – Anne afventer
 • Godt møde på Nygårdsvej med de pårørende
  • Der skal laves regnskab på, hvor mange ledsagertimer man har fået på f.eks. Bocenter Tranbjerg. Borgerne skal have lov til at have deres ledsagertimer i weekender, for det skal ikke kun være i hverdage, hvor det er billigst
 • Keld Hvalsø spurgt ind til artikler i JP Aarhus
 • Ledsagelse: Ankerstyrelsen går ikke videre med at lave tilsynssag

 

Evt. Annoncekampagne - brainstorm målgruppe, indhold mv. til mødet i december med Clavs Sylvest (Søren):

 • Clavs Sylvest med til næste bestyrelsesmøde
 • Ikke kommet så meget videre i processen
 • Der skal ske noget handling med det
  • Håber Helen vil tage kontakt med Stiften, fordi Helen havde gang i noget rigtig godt, og det håber vi fortsætter. Derfor håber vi, at Helen og Mogens kan tage ned på Stiften til møde.


Generalforsamlingen 26 februar 2020: Har vi aftaler mv. på plads:

 • Vi er blevet enige om, at vi kunne afholde generalforsamlingen på Bøgeskovgård – Mogens kontakter lederen på Bøgeskovgård
 • Skal det være Anette Due, der kommer og holder foredrag?
 • Vi kunne ikke nå at få det med i LEV bladene, fordi vi kun ved, hvilken dato det bliver, MEN vi mangler tidspunkt, foredragsholder osv.
 • Anette Due skal komme og holde foredrag:
  • Temaer til foredraget: Det at få et handicappet barn og sorgen ved det, hvordan det påvirker ægteskabet, venner osv., sørge for det gode liv for den udviklingshæmmede, blive ved med at være forældre til et lille barn – den handicappede har hele tiden brug for én
  • Søren går videre med at få en aftale med Anette Due

Meddelelser fra formanden - handicaprådet - hovedbestyrelse - DH – øvrige:

 • Anne – formand:
  • Har været til møde på Nygårdsvej
 • Anna - Søskendegruppe:
  • Første møde med psykolog er blevet afholdt, og gik virkelig godt
 • Handicaprådet
  • Frederiks Allé skal blive mere tilgængelig – her er Mogens inde over
 • Kvartal møde med chefen for børnehandicap – det skal Anne

Kommende årskalender 2020: Vi forslår nedenstående mødefrekvens i kommende kalender år og vi skal så få aftalt datoer - møder i formandsskabet aftales derefter:

 

Nedenfor er årskalenderen:

Januar:

 • Mandag den 20. januar 2020 kl. 18-21

26 februar. Generalforsamling mv.:

 

April:

 • Mandag den 20. april 2020 kl. 18-21

 

Juni (med sommerafslutning):

 • Mandag den 15. juni 2020 fra kl. 17-19 bestyrelsesmøde fra 19-?

 

August:

 • Torsdag den 20. august 2020 fra kl. 18-21

 

Oktober:

 • Mandag den 26. oktober 2020 fra kl. 18-21

 

December:

 • Torsdag den 10. december 2020 fra kl. 18-21

 

Evt. herunder punkter til kommende møde.

 

 

“ Gemmekassen “ besøg hos Glæden

 

Hvis folk har ønsker til julemenu og hvis vi skal have mad et andet sted fra, så skal de skrive til Line med ønsker og forslag. Bagefter er der mulighed for at gå på værtshus og få en øl.

 

Punkter til næste møde:

 • Line: Skal der laves noget med FO – f.eks. ’sund for fremtiden’