19.12.2019 - Sidst redigeret - 19.12.2019

Indbydelse til foredrag og generalforsamling

Indbydelse til foredrag (for alle interesserede)

og

generalforsamling (kun medlemmer har stemmeret)

 

onsdag den 26. februar kl. 19-21.30

på Bøgeskovgaard, Bøgeskov Høvej 5, 8260 Viby J.

 

 

Aftenens program:

 

Kl. 19-20.30: Foredrag ved Anette Due Madsen, der er psykolog og selv har en voksen søn med udviklingshandicap. Anette vil tale om, hvordan det er at leve som pårørende til et menneske med udviklingshandicap. I LEV Aarhus havde vi sidste år også Anette på besøg, hvor hun holdt et meget rost foredrag: Vores tanker om, hvad der skal ske, ”når jeg ikke selv er her mere”.

 

 

 

 

Kl. 20.30-21.30: Generalforsamling.

Dagsorden efter vedtægterne:

Valg af dirigent og valg af referent.

  1. Bestyrelsens beretning.
  2. Det reviderede regnskab godkendes af generalforsamlingen.
  3. Vedtagelse af årshjul.
  4. Behandling af indkomne forslag.

Generalforsamlingen vælger:

  1. Kredsbestyrelsens formand.
  2. Kredsbestyrelsens øvrige medlemmer.
  3. Suppleanter.
  4. Revisor.
  5. Eventuelt.

 

Vi serverer kaffe og kage undervejs.

 

Vi håber, at mange møder op. Det er jo velkendt, at handicapområdet lider under mange besparelser i Aarhus Kommune. Vi vil på generalforsamlingen fortælle om vores bestræbelser på at imødegå disse besparelser. Så kom og bak os op.

 

De bedste hilsner

På bestyrelsens vegne

 

Anne Kjeld Pedersen

Formand for LEV Aarhus