07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Dagsorden til vores bestyrelsesmøde i LEV Aarhus onsdag, den 2. september kl. 18 - 21 i Marselisborgcenteret  ( i lokalerne ovenpå svømmehallen )

 

1. Valg af ordstyrer

 

2. Godkendelse af referat fra vores møde den 15 juni

 

3. Godkendelse af dagsorden.

 

4. Gennemgang af situationen på handicapområdet siden sidste møde.  Herunder tilsynsrapporter - coronasituationen på bosteder mv. - budgetforhandlinger.  Orientering - samtale og      

                                                                                                                           gerne nye initiativer.

 

5. Ansøgning om tilskud til svømning ( Helle - Søren ) punktet genoptages fra sidste møde.

 

6. Nye medlemmer - medlemspleje. Punktet genoptages fra sidste møde - gerne en beslutning om hvad vi gør - hvis vi da vil gøre noget - og ikke mindst hvem tager sig af det.

 

7. Evt. projekt angående sundhed- sundhedstiltag på bosteder mv. ( oplæg Line ) Efter oplæg samtale og evt. viderebearbejdning af projektet.

 

8. Meddelelser: Formanden - hovedbestyrelsen - handicaprådet - DH Aaarhus - Stiftengruppen - Søskende gruppen - ......... - ..........

 

9. Evt. herunder punkter til kommende møde.

    
 

" Hængepartier i opgavekataloget " : Besøg / samarbejde med Glæden - Besøgsvenner Bostederne - Iværksættelse af pårørenderåd på Bostederne.