30.10.2019 - Sidst redigeret - 30.10.2019

Dagsorden:

 

- Valg af referent. ( forslag Søren )

- Godkendelse af referat fra sidste møde

- Godkendelse af dagsordenen.

- Budgetttet for voksenhandicapområdet - såfremt der er fremkommet noget nyt og ikke mindst situationen på voksen handicapområdet pt. ( Anne - Mogens ).

- Evt. Annoncekampagne - brainstorm målgruppe, indhold mv. til mødet i december med Clavs Sylvest ( Søren )

- Generalforsamlingen 26 februar 2020: Har vi aftaler mv. på plads.

- Meddelelser fra  formanden -  handicaprådet -  hovedbestyrelse -  DH  - øvrige

- Kommende årskalender 2020 : Vi forslår nedenstående mødefrekvens i kommende kalender år og vi skal så få aftalt datoer - møder i formandsskabet aftales derefter.

 

Januar

26 februar. Generalforsamling mv.

 

April

 

Juni ( med sommerafslutning )

 

August

 

Oktober

 

December

 

Evt. herunder punkter til kommende møde.