07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Bestyrelsesmødet den 23. oktober 2018

Bestyrelsesmøde

tirsdag den 23/10 2018 kl. 18-21

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde

  2. Evaluering budgetforhandlinger

  3. Inspiration til temaaften/generalforsamling – Søren

  4. Regelmæssige møder med Børnehandicap? – Søren

  5. Nyt fra HB og FU – Søren

  6. Landsmøde 3+4/11 – hvem deltager? – tilmeldingsfrist torsdag den 25/10

  7. Nyt fra Gentænktrådet – Anne

  8. Nyt fra Handicaprådet – Mogens

  9. Nyt fra Dialoggruppen vedrørende familier med børn med handicap - Anne