07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Møde i bestyrelsen

Torsdag den 3/5 kl. 18-21

 

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat

 2. Udarbejdelse af årsplan for møder – husk kalender

 3. Stautruphus

 4. Handicapcenter for børn

 5. Regionsmødet – referat (Søren)

 6. STUsagen

 7. Ny STU

 8. Diverse henvendelser – herunder Glæden og Sager der Samler

 

Referat af møde i lokalbestyrelsen torsdag den 3. maj 2018

 

Til stede: Anne, Helen, Helle, Line, Søren (referent)

 

 1. Referat godkendt

 2. Årsplan: to 16.8. sommerfrokost (i stedet for den 26.6.), ti 18. Sep, ti 23. Okt, ti 27. Nov, to 10. Jan julefrokost

 3. Stautruphus: Anne redegør for brev til byrådspolitikere, bror Thomas har sendt det til borgmester, Kirsten Bundgaard og rådmand: kommunen har bedt om tre ugers svarfrist, svar forventes 17. Maj. Flere udvalgsmedlemmer (social- og beskæftigelsesudvalget) har allerede reageret og er rystede og kræver redegørelse. Mogens og Anne tager møde med Kirsten Bundgaard på mandag.

  Stiften researcher historien. Vigtigt at få frem om andre har lignende historier fra andre bosteder, når Stiften har offentliggjort historien.

 4. Der oprettes to brugerpaneler: et der arbejder med tre konkrete sager, et der arbejder mere fremadrettet i forhold til TA, merudgifter o. Lign. Politikerne bestemmer selv sammensætningen, men dialoggruppen er involveret. Vi talte om det vigtige i at fastholde politikerne på, at det grundlæggende problem er manglende bevillinger; de kan nedsætte nok så mange grupper, hvis de stadig udsulter området, fortsætter problemet.

 5. På regionsmødet talte vi om fokussager, som der fortsat var opbakning bag, blot med ønsket om en mindre stram tidsplan. Vi talte også om ledsagelse og tilkøb af dette, som LEV følger nøje - meld gerne ind, hvis nogen erfarer om nogle sager, hvor kommunen behandler beboerne dårligt. Desuden fortalte søren om det fortsatte arbejde med OKUP i FU og HB. På den lange bane kan kredsstrukturen komme i spil.

 6. Anne redegjorde for sagens udvikling.

 7. Jysk Børneforsorg indbød Anne & Klaus til møde om et alternativt STU-tilbud i Aarhus, der skulle starte på Birkebakken med 16 elever i august 2019. I første omgang vil man målrette tilbuddet til de ikke-svageste elever, måske vil man senere udvide det til de svagere elever.. Fokus på kost, bevægelse og bo-træning. LEV bifaldt initiativet.

 8. Helen opretholder kontakt med Glæden i efteråret. Vi har bevilget 10.000 til et forskningsprojekt under Sager der samler.

 9. Vi diskuterede sørens tilbud om sommerhus i Jerup. Det var måske en stor opgave at påtage sig som kreds, på den anden side interesse for at se huset. Søren beder om udsættelse i FU og sender papirer videre til Anne (à Birkebakken/jysk børneforsorg) og resten af bestyrelsen. Måske kunne vi tage en fælles tur op og kigge på huset med en afstikker til Skagen.