07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Dagsorden til LEV bestyrelsesmøde mandag, den 3. december kl. 18 – 21.

 

 

  1. Godkendelse af referat af 3 oktober.

     

  2. Godkendelse af dagsordenen

 

  1. Meddelelser / information fra: Formanden – DH - HB / FU og handicaprådet.

 

  1. Planlægning af mødet med Annette Due Madsen d. 23 januar 2019. ( Søren )

 

  1. Brainstorm i forhold til LEV´s brug af IKH hvor Søren er i bestyrelsen ( Søren )

 

  1. Arbejdsfordeling- struktur mv. i bestyrelsen. Opfølgning fra sidste møde.

 

  1. Årskalender for vores møder i bestyrelsen 2019. ( se oplæg )

 

  1. Punkter til vores næste møde.

 

 

 Oplæg til årskalender – forslag som vi retter til på mødet.

 

23 januar kl. 18 – 22 Tema aften med Annette Due Madsen

 

27 februar kl . 18 – 21

 

25 marts kl. 18 – 21

 

6 maj kl. 18 – 21

 

20 juni kl. 17 – 22 møde kl. 17 – 19 og sommerferiespisning i byen kl. 19.30 – 22

 

19 august kl. 18 – 21

 

30 september kl. 18 – 21

 

7 november kl. 18 – 21

 

16 december kl. 18 - 21