07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Resume af bestyrelsesmøde 1 d. 10 januar 2018

På mødet behandlede vi følgende: 

- Aktuel orientering herunder vores hjemmeside 

- Deltagelse i åbning af Frivillighedsåret d. 21 januar

- Henvendelse fra pårørenderådet på Staustruphus og det videre forløb

- Henvendelse fra skolebestyrelsen på Stensagerskolen og det videre forløb

 - Vores Generalforsamling d. 20 februar

 - Nyt fra Handicaprådet

 - Næste møde er den 5 februar 2018

Ref.: Mogens