07.09.2020 - Sidst redigeret - 07.09.2020

Bestyrelsesmøde 7 2019 

Dato: 02. oktober 2019 kl. 18:00 - 02. oktober 2019 kl. 21:00 

Dagsorden:

 • Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Ledsageordning - hvad er sket og hvad sker fremover?
 • Referat af Sørens og Annes møde med børnehandicapchefen
 • Budgetprocessen - evaluering
 • Søskendegruppen.
 • Annoncekampagnen - se Helens mail
 • Handicaprådet
 • Voksenhandicap Gentænkt
 • Sørens møde i Børnehandicap
 • StoreLEV - HB og andet
 • Evt.